650 sayfadan oluşan kitap özellikle denizcilik sektörüne dair kaynak kıtlığı olan ülkemizde, sektöre ve eğitim kurallarına göre uyarlanmış, teori-pratik dengesini gözeten, anlatım tekniği ve düzeni olarak yöntemli bir kitap ortaya koymaya çalıştık.

 

Kitabın genel yapısına gelirsek, kitap 19 bölümdür.

 

Birinci bölüm deniz aracı tasarımının temel kavramlarının açıklandığı bölümdür. Bu bölümde platform tasarımı kavramına da girilmiştir. İkinci bölümde tasarı geometrinin ne olduğu açıklanmıştır. Tasarı geometrinin bir özeti genel başlıklar halinde verilmiştir.

 

Üçüncü bölümde tasarı geometri kavramı bağlamında deniz aracı geometrisi işlenmiştir.

 

Dördüncü bölümde Rhino 3D ile iki boyutta çalışma ve çizim kuralları açıklanmıştır. Beşinci bölümde tekne formu açıklanmış ve çeşitli uygulamaları verilmiştir. Bu bölümde yüzey örme-lofting kuralları derinleştirilmiştir.

 

Altıncı bölümde deniz aracının modellenmesinde yöntem ve incelikler üzerinde durulmuştur. 

 

Bu bölüm kısa olmakla beraber içerik açısından oldukça önemlidir. Yedinci bölümde modelleme yöntemleri derinleştirilmiştir.

Bu bölümde her yöntem için uygulama yapılmıştır.

 

Sekizinci bölümde deniz aracı modellemesinde bir strateji geliştirilmeye çalışılmıştır. Ana ve bütüncül cereyanın devamlılığı adlı bu stratejinin ana hatları bu bölümde verilmiştir.

 

Dokuzuncu bölümde deniz aracında üst yapı kavramı konuşulmuştur.

 

Onuncu bölümde konstrüksiyon çizimlerine girilmiştir.

 

On birinci bölümde sunum işlemleri açıklanmıştır.

 

On ikinci yaklaşımda hesaplamalı yaklaşıma giriş yapılmıştır.

 

On üçüncü bölümde hesaplamalı yaklaşım ile hidrostatik, on dördüncü bölümde hesaplamalı yaklaşım ile performans işlenmiştir.

 

On beşinci bölümden on dokuzuncu bölüme kadar çeşitli uygulamalar yapılmıştır.

 

Her bir uygulama kendi başına bir bölümdür. Çünkü bu uygulamalar önceki açıklananların pratikleri olduğu kadar yer yer tamamlayıcısıdırlar da. Bunlardan ilkinde geometrik olarak bir giriş yapıldıktan sonra, 2 ve 3. Uygulamalarda ofset tablosu ile çalışma ve iz düşüm yöntemleri açıklanmıştır. 4. Örnekte bir yelkenli resme bağlı olarak modellenmiştir. Son örnek ise hesaplamalı yaklaşım ile oluşturulmuş bir balıkçı teknesidir.

Yat ve Gemi Tasarımı - Kitap

143,00₺Fiyat